Bất lực

2021/02/11 06:05

#văn học vớ vẩn

Bất lực

– Con heo –

Đôi vai mỏi

Nặng cánh chuồn

Trời đổ mưa.

Quay trở về Blog