Rừng

2021/02/11 18:15

#văn học vớ vẩn #tết 2021

To Lâm

– Con Heo –

Rừng

Rừng sâu thẳm

Che vết hằn đất

Từ năm xưa.

Quay trở về Blog